Deltakere

Koordinatorer

Tore Dag Bøe

Førsteamanuensis, Fakultet for helse og idrettsvitenskap, Universitetet i Agder

Linda Irene Karlsen

Familieterapeut, ABUP, Klinikk for psykisk helse, Sørlandet sykehus

Samarbeidspartnere

Kommuner på Agder

ROM, Råd og muligheter

Brukerstyrt senter på Agder

SMSO-Agder

Senter mot seksuelle overgrep

A-larm

Bruker- og pårørendeorganisasjon for åpenhet om rus og behandling